ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1.) KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, Hizmet Veren/  SATICI’ nın, Hizmet Talep Eden /ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu  hizmete ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.) SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Eposta:
3.) ALICI BİLGİLERİ
Ad-Soyad – TC No :
Adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:
4.) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLER BİLGİLERİ
4.1) Hizmetin temel özellikleri (türü, süresi, içeriği, adedi, dönemi ve hizmet sağlayıcıları) SATICI’ya ait “ kucukfilozoflarkampta.com” internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özelliklerini satış ve kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Hizmet satışı başlangıç tarihine kadar geçerlidir.
4.2) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3) Elektronik ortamda satın alınan gezinin tarihi, güzergahı, gezi rehberi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli ve gezinin temel özellikleri “ kucukfilozoflarkampta.com” adresinde yer almaktadır.
5.) GENEL HÜKÜMLER:
5.1.) ALICI,  kucukfilozoflarkampta.com sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.) SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiştir ve bir nüshası Alıcı’nın elektronik posta adresine mail gönderilecektir.
5.3.) Ödemeler,  EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
5.4.) Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
5.5.) SATICI tarafından satışı yapılan geziye katılım aşağıda belirtilen koşullara tabidir:
• Rezervasyonların kesinleşebilmesi gezi bedelinin tamamını ödenmiş olması gerekmektedir.
• SATICI doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir ve/veya gezide değişiklik yapabilir.
• Gezi/ Kamp süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması Satıcı’nın insiyatifinde olup , Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.
• Alıcı ,gezi ya da kampa katılıp , bitiş süresinden önce ayrılması halinde Satıcı’ya ödediği bedelin iadesini talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
• Gezilerde kullanılmayan ulaşım, yemek bedelleri iade edilemez. Akıştaki yemek listesi durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Alıcı , bu durumu  kabul ve beyan eder.
• Gezi ve kamplarda yapılması planlanan etkinlik ve atölyeler Satıcı’nın insiyatifinde olup gerekli görülmesi halinde içerik değişikliği yapılabilir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.
• Gezinin başlangıcında ve bitişinde gezi programında belirtilen yerlerin dışında hiçbir yerde ulaşım aracına binilemez ve inilemez. Alıcı ,akışta belirtilen saat ve güzergahlar haricinde ulaşımla ilgili talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
* Alıcı, fatura bilgilerini Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
5.6.) SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.
5.7.) Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde iade etmesi zorunludur.
5.8.) Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.9.) Satış onayının yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde SATICI’nın edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Mücbir sebebin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.
5.10.) Gezilerimiz yeterli kontenjan sayısına ulaştığında gerçekleştirilmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı durumda SATICI gezi tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine yazılı olarak yapılmaktadır
5.11.) Gezilerin yapılacağı yer, güzergah, tarih aralığı ve diğer özellikleri  kucukfilozoflarkampta.com web sitemizde ilan edilmektedir. ALICI iş bu sözleşmenin imzalanması ile geziye ilişkin tüm şartları kabul ettiğini taahhüt eder.
5.12.) 18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan geziler esnasında çocukların başına gelebilecek tüm kaza ve olaylardan ebeveynler bizzat sorumludur. Bunlarla ilgili olarak ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan,  kabul ve taahhüt eder.
5.13.) 18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan gezilerde , çocukların yeme-içme , giyinme  barınma ve diğer tüm iş ve işleri ile ilgilenme ve bunları ifa yükümlülüğü ebeveynlerine aittir.
6.) FATURA BİLGİLERİ:
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :
7.) CAYMA HAKKI:
7.1.) Satıcı ile Müşteri arasında elektronik ortamda kurulacak sözleşme Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerden olup cayma hakkı ancak aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:
7.2.) Günübirlik hafta sonu ve İstanbul gezilerinde iptallerde 3 gün öncesi iptallerde gezi bedeli başka bir geziye aktarılabilir. Geziye 1 gün kala yapılan iptallerde gezi bedeli iade yapılamaz başka bir geziye aktarılamaz.
7.3.) Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların info@kucukfilozoflarkampta.com adresine e-posta olarak ya da 0506 535 25 35 numaralı telefona detayları bildirmeleri gerekmektedir.
7.4.) Geziye 1 ay ile 2 hafta öncesine kadar yapılan iptallerde ödemenin % 50’si iade edilir. Geziye 15 gün kala yapılan iptallerde ise gezi bedeli iade yapılamaz başka bir geziye aktarılamaz. Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların info@kucukfilozoflarkampta.com adresine e-posta olarak ya da 0506 535 25 35 numaralı telefona detayları bildirmeleri gerekmektedir.
7.5) Rezervasyonun kesinleşmesi için kaparo ödenmesi şarttır. Kaparo haricindeki kalan ödemenin , kamp başlangıç tarihinden en az 15 gün öncesine kadar ödenmesi gerekmektedir.
8.) SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI:

ALICI:

TARİH: ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1.) KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, Hizmet Veren/  SATICI’ nın, Hizmet Talep Eden /ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu  hizmete ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.) SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Eposta:
3.) ALICI BİLGİLERİ
Ad-Soyad – TC No :
Adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:
4.) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLER BİLGİLERİ
4.1) Hizmetin temel özellikleri (türü, süresi, içeriği, adedi, dönemi ve hizmet sağlayıcıları) SATICI’ya ait “ kucukfilozoflarkampta.com” internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özelliklerini satış ve kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Hizmet satışı başlangıç tarihine kadar geçerlidir.
4.2) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3) Elektronik ortamda satın alınan gezinin tarihi, güzergahı, gezi rehberi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli ve gezinin temel özellikleri “ kucukfilozoflarkampta.com” adresinde yer almaktadır.
5.) GENEL HÜKÜMLER:
5.1.) ALICI,  kucukfilozoflarkampta.com sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.) SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiştir ve bir nüshası Alıcı’nın elektronik posta adresine mail gönderilecektir.
5.3.) Ödemeler,  EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
5.4.) Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
5.5.) SATICI tarafından satışı yapılan geziye katılım aşağıda belirtilen koşullara tabidir:
• Rezervasyonların kesinleşebilmesi gezi bedelinin tamamını ödenmiş olması gerekmektedir.
• SATICI doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir ve/veya gezide değişiklik yapabilir.
• Gezi/ Kamp süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması Satıcı’nın insiyatifinde olup , Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.
• Alıcı ,gezi ya da kampa katılıp , bitiş süresinden önce ayrılması halinde Satıcı’ya ödediği bedelin iadesini talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
• Gezilerde kullanılmayan ulaşım, yemek bedelleri iade edilemez. Akıştaki yemek listesi durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Alıcı , bu durumu  kabul ve beyan eder.
• Gezi ve kamplarda yapılması planlanan etkinlik ve atölyeler Satıcı’nın insiyatifinde olup gerekli görülmesi halinde içerik değişikliği yapılabilir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.
• Gezinin başlangıcında ve bitişinde gezi programında belirtilen yerlerin dışında hiçbir yerde ulaşım aracına binilemez ve inilemez. Alıcı, akışta belirtilen saat ve güzergahlar haricinde ulaşımla ilgili talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
*Alıcı , fatura bilgilerini Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
5.6.) SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.
5.7.) Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde iade etmesi zorunludur.
5.8.) Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.9.) Satış onayının yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde SATICI’nın edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Mücbir sebebin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.
5.10.) Gezilerimiz yeterli kontenjan sayısına ulaştığında gerçekleştirilmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı durumda SATICI gezi tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine yazılı olarak yapılmaktadır
5.11.) Gezilerin yapılacağı yer , güzergah , tarih aralığı ve diğer özellikleri kucukfilozoflarkampta.com web sitemizde ilan edilmektedir. ALICI iş bu sözleşmenin imzalanması ile geziye ilişkin tüm şartları kabul ettiğini taahhüt eder.
5.12.) 18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan geziler esnasında çocukların başına gelebilecek tüm kaza ve olaylardan ebeveynler bizzat sorumludur. Bunlarla ilgili olarak ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan , kabul ve taahhüt eder.
5.13.) 18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan gezilerde , çocukların yeme-içme , giyinme  barınma ve diğer tüm iş ve işleri ile ilgilenme ve bunları ifa yükümlülüğü ebeveynlerine aittir.
6.) FATURA BİLGİLERİ:
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :
7.) CAYMA HAKKI:
7.1.) Satıcı ile Müşteri arasında elektronik ortamda kurulacak sözleşme Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerden olup cayma hakkı ancak aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:
7.2.) Günübirlik hafta sonu ve İstanbul gezilerinde iptallerde 3 gün öncesi iptallerde gezi bedeli başka bir geziye aktarılabilir. Geziye 1 gün kala yapılan iptallerde gezi bedeli iade yapılamaz başka bir geziye aktarılamaz.
7.3.) Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların info@kucukfilozoflarkampta.com adresine e-posta olarak ya da 0506 535 25 35 numaralı telefona detayları bildirmeleri gerekmektedir.
7.4.) Geziye 1 ay ile 2 hafta öncesine kadar yapılan iptallerde ödemenin % 50’si iade edilir. Geziye 15 gün kala yapılan iptallerde ise gezi bedeli iade yapılamaz başka bir geziye aktarılamaz. Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların info@kucukfilozoflarkampta.com adresine e-posta olarak ya da 0506 535 25 35 numaralı telefona detayları bildirmeleri gerekmektedir.
7.5) Rezervasyonun kesinleşmesi için kaparo ödenmesi şarttır. Kaparo haricindeki kalan ödemenin , kamp başlangıç tarihinden en az 15 gün öncesine kadar ödenmesi gerekmektedir.
8.) SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

Shopping Cart